NEWSLETTERBEERMEETINGBEERMEETINGBEERMEETINGDisseny d’una newsletter informativa i promocional per a una empresa cervesera.