BOOK TÈXTILBOOK TÈXTILBOOK TÈXTILBOOK TÈXTILDisseny d’un book promocional d’inspiració de teixits.