PAPERERIA L'ÒLOGO L'ÒLOGO L'ÒDisseny del logotip i la papereria bàsica d’empresa (targetes, paper de carta i sobres) d’un centre òptic a Barcelona.