IL·LUSTRACIÓ DIGITALIl·lustració digital per imprimir-la en difrents suports.