IL·LUSTRACIÓ DIGITALIl·lustració digital per imprimir-la en diferents suports.