PSICO·A2PSICO·A2PSICO·A2PSICO·A2Disseny del logotip i la papereria bàsica d’empresa (targeta, paper de carta i sobre) d’un centre psicològic de Barcelona.